Waarom?

Waarom personeelsadvies van de personeelsadviseuse?

Medewerkers zijn bepalend voor het succes van de organisatie. Daarbij is de betrokkenheid van medewerkers en het optimaal benutten van talent essentieel. Het gaat daarbij altijd om de juiste persoon op de juiste plek. U kunt mij inhuren voor het ontwikkelen van passend personeelsbeleid met praktische personeelsinstrumenten, zodat u en de werknemer weten wat er van elkaar wordt verwacht.

Personeelszaken is vaak een ondergeschoven kindje. Als ondernemer wilt u bezig zijn met het primaire proces en niet met allerlei personeelsaangelegenheden.

Maar in de loop van de jaren is uw bedrijf wellicht veranderd, het personeel is veranderd en de wet- en regelgeving is veranderd. Vroeg of laat wordt u daar dus toch mee geconfronteerd.  Een ontslagkwestie, zieke medewerkers die moeten  reïntegreren, onderlinge conflicten, slecht functionerende medewerkers etc.. Dan moet u terug kunnen vallen op  helder personeelsbeleid, met bruikbare personeelsinstrumenten om een bepaalde probleemsituatie te kunnen hanteren of een gewenste verandering of vernieuwing door te voeren. Zo blijft de organisatie dynamisch en in ontwikkeling. 

De Personeelsadviseuse  helpt u, zodat u zich kunt focussen op waar u  goed in bent. Dit doe ik met gedegen vakkennis, ervaring, tegen een betaalbaar tarief en heel belangrijk; ik kom niet op de loonlijst.

Professioneel Personeelsbeleid = instrument bedrijfsvoering

De voordelen van professioneel personeelsbeleid als bruikbaar instrument in de bedrijfsvoering op een rijtje:

  • minder verloop
  • tevreden personeel
  • besparing op verzuimkosten, boetes UWV en de kosten van disfunctioneren
  • effectieve personeelsinstrumenten
  • minder personeelskosten is meer winst!

Wet Werk en Zekerheid

U weet dat m.i.v. 1 januari ’15 en 1 juli ’15 ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden in het arbeidsrecht en met name in het ontslagrecht.  De WWZ, Wet Werk en Zekerheid is gefaseerd ingevoerd.

Deze nieuwe wet voorziet in een wirwar van procedures waarmee zowel de werkgever als de werknemer een arbeidsconflict jaren kunnen laten voortslepen.  Oeverloze procedures die u kunnen gaan opbreken maar die u wel kunt voorkomen. Mits u uw personeelsdossiers op orde heeft.

personeelsadviseuseLOGO1

personeelsbeleid NH